Praktyki studenckie

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów zainteresowanych tematyką związaną z działaniami Fundacji, zwłaszcza z promocją i rozwojem edukacji pozaformalnej, do kontaktu w sprawie odbycia praktyk studenckich.