O nas

Fundacja Eduprojektor

Wysoka jakość edukacji to fundament rozwoju.

Wierzymy, że poprzez wsparcie organizacyjne i budowanie koalicji na rzecz
wysokiej jakości edukacji realnie przyczyniamy się do rozwoju naszego
lokalnego środowiska.

Jesteśmy z Torunia, Kujaw i Pomorza.

Dbamy o partnerstwo i dobrą współpracę, jesteśmy otwarci.
Postrzegamy komunikację i formę przekazu jako wyraz naszego szacunku
dla odbiorców.

Jesteśmy odpowiedzialni. Jako organizacja pozarządowa poprzez naszą
działalność i zaangażowanie społeczne przyczyniamy się do realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015–2030.

Fundacja Eduprojektor

Wojciech Spirewski – Prezes Zarządu Fundacji

Ukończył studia podyplomowe Zarządzie Marką w Szkole Głównej Handlowej oraz Menager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. Przedsiębiorca z doświadczeniem naukowym. Absolwent studiów doktoranckich oraz stosunków międzynarodowych na UMK w Toruniu, studiów podyplomowych Ekonomia Rozwoju na UW oraz Mechanizmy Strefy Euro na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Fan reportaży i muzyki na żywo.

Aldona Marszałek – Koordynatorka Biura Fundacji

Ukończyła Prawo, Administrację oraz studia podyplomowe
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na UMK w Toruniu.
Koordynatorka wielu projektów grantowych oraz
fundraisingowych. Kierowała licznymi zespołami złożonymi
zarówno ze stałych współpracowników, podwykonawców,
jak i wolontariuszy.  Autorka szkoleń i systemów motywacyjnych.
Uwielbia rower, swojego psa i wakacje nad Podlasiu.

Maria Biernat – Specjalistka ds. projektów

Ukończyła Filologię Angielską na UMK oraz Publiczne
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu.
Brała udział w realizacji licznych działań popularnonaukowych
i edukacyjnych na każdym etapie ich projektowania.
Posiada doświadczenie w organizacji turystyki edukacyjnej,
eventów popularyzatorskich i promocyjnych.
Miłośniczka karawaningu i festiwali muzycznych.

Paulina Sobierajska – Specjalistka ds. komunikacji

Absolwentka Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
na UMK  oraz studiów podyplomowych Nowoczesny
Marketing w WSB w Toruniu. Prowadziła wiele kampanii
promocyjnych, łącząc kompetencje miękkie z planowaniem
i analizą efektów. Posiada doświadczenie w realizacji
działań marketingowych w sektorze usług szkoleniowych
i edukacyjnych. Rozwija się jako graficzka.
Pasjonatka fotografii portretowej i eventowej.