ODPOWIEDZIALNA

EDUKACJA

Edukacja
pozaformalna

Wspieramy rozwój lokalnej edukacji
pozaformalnej poprzez projekty
projakościowe, podnoszące kompetencje
edukatorów i możliwości podmiotów
edukacyjnych.

Działamy na rzecz edukacji
o zrównoważonym rozwoju. Wspieramy
współpracę międzysektorową w ramach
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
w obszarze projektów i kampanii
edukacyjnych.

CSR

Komunikacja

Wspieramy firmy i instytucje
w budowaniu narzędzi promocyjnych
opartych o działania edukacyjne.