ODPOWIEDZIALNA

EDUKACJA

Edukacja
pozaformalna

Wspieramy rozwój lokalnej edukacji
pozaformalnej poprzez projekty
projakościowe, podnoszące kompetencje
edukatorów i możliwości podmiotów
edukacyjnych.

Działamy na rzecz edukacji
o nowoczesnej przedsiębiorczości, zrównoważonym rozwoju, CSR/ESG i jakości kształcenia ekonomicznego.

Edukacja
ekonomiczna   

Edukacja
językowa

Realizujemy projekty popularyzujące oraz ułatwiające dostęp do nowatorskich form nauki. Wspieramy rozwój kompetencji nauczycieli.