Wspieramy rozwój

edukacji pozaformalnej.

Wspieramy rozwój edukacji pozaformalnej.

Torunposzkole.pl

Dzięki współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu,
jednostką samorządową odpowiedzialną
za wspieranie aktywności gospodarczej na
terenie Torunia, przygotowujemy serwis
informacyjny
promujący wysokiej jakości
przedsięwzięcia z zakresu edukacji
pozaformalnej na terenie Torunia.

Start serwisu nastąpi przed 1 września 2021.

Serwis jest częścią zadania publicznego
zleconego fundacji w ramach projektu
“Wspracie sektora edukacji pozaformalnej
w Toruniu w związku z pandemią COVID-19”
przez Gminę Miasta Toruń.

ratusz-min
poza-1-min

Konferencja Anglotrendy

Razem z Katedrą Filologii Angielskiej UMK
oraz wiodącą toruńską szkołą językową
MR. RABBIT organizujemy doroczne wydarzenie
szkoleniowo-konferencyjne
wspierające
rozwój kompetencji toruńskich nauczycieli
i lektorów języka anielskiego.

Do tej pory odbyły się trzy edycje wydarzenia – w 2018, 2019 i 2022 roku. Obecnie przygotowujemy
kolejną edycję.