Promujemy

i rozwijamy CSR.

Promujemy i rozwijamy CSR.

Fundacja od początku swojego istnienia aktywnie wspiera rozwój współpracy
w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Wierzymy, że projekty i kampanie edukacyjne realizowane w ramach partnerstw
międzysektorowych mogą charakteryzować się wysoką jakością, a co za tym idzie,
realnie wpływać na pozytywne zmiany społeczne.

Akademia CSR to projekt mający na celu wsparcie współpracy NGO oraz przedsiębiorstw w rozwoju CSR w województwie kujawsko-pomorskim. Start programu zaplanowano na jesień 2022 roku. Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
csr

Kontakt w sprawie współpracy: